*** DD/MM/JJJJ aanvangsuur .. : .. einduur .. : ..
*Straat, nr, Postcode, Gemeente
*** ... EURO
*** worden de officiële Federatie spelregels gevolgd
*** Beide aanduiden is mogelijk
*** Ranking Tornooi: Enkel voor organisaties die de goedkeuring gekregen hebben via de federatie
*** Van zodra de betaling ontvangen is zal het tornooi in de kalender verschijnen